O nás PDF Vytlačiť E-mail

Identifikačné údaje:

 • Názov spoločnosti: ELEKTRO A SPOL., spol., s.r.o.
 • Sídlo: 034 01 Ružomberok, Sládkovičova 4
 • IČO: 31625312
 • DIČ: 2020430962
 • Areál firmyFirma bola založená v marci 1992 ako združenie fyzických osôb. Dňa 28.12.1994 bola zo združenia založená spoločnosť s ručením obmedzeným so zameraním na poskytovanie elektromontážnych prác v priestoroch našich zákazníkov a výrobou NN rozvádzačov vo vlastných dielňach.

  Spoločnosť je spôsobilá vykonávať špecifikovanú činnosť v zmysle Odborného a záväzného stanoviska Technickej inšpekcie Slovenskej republiky číslo: 3332/2/97-E2 a oprávnenia Inšpektorátu bezpečnosti práce v Žiline číslo: 073 IZA 1997 EZ M, O, SBE1.0 z 12.9.1997.

  V súčasnosti spoločnosť zamestnáva 30 elektromontérov, ktorí vlastnia platnú odbornú spôsobilosť v zmysle vyhlášky MPSVaR č. 718/02 Z.z. Elektrotechnik na riadenie činnosti, respektíve § 22 Samostatný elektrotechnik.

  Pre činnosť na elektrických zariadeniach nad 1000 V s činnosťou - montáž, údržba, opravy elektrických a motorických elektroinštalácií, rozvádzačov, kábelových súborov, bleskozvodov.

  V prípade potreby zvýšenia montážnych kapacít má spoločnosť uzatvorené dohody so spolupracujúcimi firmami.