Referencie 2007

Referencie 2007

 • Slovenská ovčiarska spoločnosť a.s., Ružomberok
 • STAMART  s.r.o., Martin
 • Mondi Business Paper SCP a.s., Ružomberok
 • Dana Fluid Products Slovakia s.r.o., Dolný Kubín
 • KaH KINETIC a.s., Slovenská Ľupča
 • BEKAERT SLOVAKIA, s.r.o., Sládkovičovo
 • ProCS s.r.o., Šaľa
 • Mondi Packaging a.s., Ružomberok
 • TYRAPOL spol. s r.o., Oravská Lesná
 • ENVIRAL a.s., Leopoldov
 • MEANDER PARK s.r.o., Dolný Kubín
 • TS-GEOTHERM s.r.o., Dolný Kubín
 • Menerga spol. s r.o., Bratislava
 • PS SLOVAKIA, s.r.o., Skalica
 • RUKO s.r.o., Ružomberok
 • Stredosl.vodárenská spoločnosť, B.Bystrica
 • MAHLE Engine Components s.r.o., Dolný Kubín
 • FONTANA a.s. Dolný Kubín
 • Stanislav Slunsky, Vyškov
 • KOVOHUTY s.r.o., Dolný Kubín
 • ISO a spol., s.r.o., Lipt. Mikuláš
 • THERGO s.r.o., Lisková
 • Nobel Automotive Slovakia s.r.o., Dolný Kubín
 • PILEX s.r.o., Ružomberok
 • Elektro a spol. DK, s.r.o., Dolný Kubín
 • MARTEL Liptov, s.r.o., Lipt. Mikuláš
 • POSSEID s.r.o., Galanta

Comments are closed.