References 2005

References 2005

Bekaert Sládkovičovo

MEĽO Stanislav, Pribiš – Umelé osvetlenie a silnoprúdové rozvody

KaH KINETIC a.s., Slovenská Ľubča – ČOV Banská Bystrica

Slovenská paroplynová spol., a.s. Ružomberok – Oprava ochranného krytu kábla VVN el. Linky

TS – GEOTHERM s.r.o., Dolný Kubín – Meander Park Oravice

MEANDER PARK, Dolný Kubín – Meander Park Oravice

STAMART s.r.o., Martin – Meander Park Oravice

Mondi Business Paper SCP, Ružomberok

SMREČINA HOLDING, Banská Bystrica – Modernizácia stroja na výrobu DVD dosiek

OMOSS spol. s.r.o., Trstená – Výroba rozvádzačov

KOVOHUTY s.r.o., Dolný Kubín – Prípojka VN 22 kV

Paul & Co Slovensko, s.r.o., Ružomberok – Napojenie dutinkového stroja a píly

J. P. V. K. SROS s.r.o., Dolný Kubín – Umelé osvetlenie a vnútorné rozvody

OBALY SOLO s.r.o., Ružomberok – Meranie elektrickej energie

Pro CS s.r.o., Šaľa – Rozvádzač

HAKO s.r.o., Liptovský Mikuláš – Prívod elektrickej energie – PROCAR

EKO – AQUA s.r.o., Dolný Kubín – Meander Ski Park Oravice

Moller Tech Slovakia, Liptovský Mikuláš

GLACIER TRIBOMETAL a.s., Dolný Kubín – Vyhotovenie rozvádzača

 


Comments are closed.