References 2002 – 2004

References 2002 – 2004

N e u s i e d l e r SCP a.s. (SCP a.s. Ružomberok):

 • úprava vetrania haly na PS 7 – dodávka a montáž protipožiarnej signalizácie
 • oprava ochranného krytu kábla VVN linky
 • oprava ističov NN v PDC 2-8
 • ohrev oleja PS 18 – výroba rozvádzačov
 • rozšírenie skladu materských kotúčov PS 16 / PS 17
 • výmena dúchadiel na ČOV
 • oprava ochranného krytu kábla VVN – 2
 • výroba rozvádzačov
 • obalové materiály pre NAG skupinu
 • oprava osvetlenia spojovacej chodby – regeneračný kotol – rozvádzač, montáž
 • výmena dúchadiel SČOV – PS 941/03 MaR
 • oprava elektroinštalácie osvetlenia bieliarne

BEKAERT Sládkovičovo:

 • dodávka rozvádzačov, revízia, elektromontáž

ČOV Považska Bystrica:

 • rekonštrukcia a intenzifikácia ČOV 1. etapa

ČOV Dolný Kubín:

 • intenzifikácia ČOV

ECCO Martin:

 • elektromontážne práce na objektoch 101, 102, 103
 • výroba rozvádzačov R-AD1, R-AD2, RS-103
 • elektromontáž PRS

N e u s i e d l e r SCP a.s. (SCP a.s. Ružomberok):

 • paletový sklad PS 18
 • rekonštrukcia celulózky – infraštruktúra – Drevosklad
 • rekonštrukcia celulózky – infraštruktúra – Pec na vápno
 • Rekonštrukcia PM 18 – infraštruktúra – silnoprúd
 • rekonštrukcia celulózky – silnoprúd
 • rekonštrukcia celulózky – infraštruktúra – Drevosklad
 • Pulp Mill – silnoprúd
 • Pulp Mill – várňa – silnoprúd
 • ventilácia haly PS17
 • rekonštrukcia PS 18
 • rekonštrukcia celulózky – delenie rozvádzačov
 • zvýšenie výkonu transformátorov ČOV Hrboltová

VA TECH ELIN EBG SR s r.o.:

 • elektromontáž pohonu vysušovacieho stroja
 • osvetlenie skladových plôch SCP a.s. Ružomberok
 • výriba royvádzačov 8333-w1, 23, 1RS 13 pre PM18
 • nový previňonač PS 18-PRS

Obaly SOLO s.r.o.:

 • montáž PRS

 


Comments are closed.