References 2000 – 2002

References 2000 – 2002

N e u s i e d l e r SCP a.s (SCP a.s. Ružomberok):

 • oprava elektroinštalácie sekačky BIOMATIC
 • oprava núdzového osvetlenia Drevosklad
 • linka na kationický škrob PS 8
 • premiestnenie a oprava valčekových dopravníkov za baličkou LAMB, premiestnenie baličky LAMB
 • oprava trafostanice výmenou transformátora, dodávka trafa
 • oprava čerpadla veľkého okruhu
 • oprava kotolne – závod Sólo
 • linka na slabú hmotu – Sólo
 • tlaková nádrž na čierny luh – umelé osvetlenie
 • bieliace veže – D0 a D1
 • oprava kotolne – NN rozvodňa a trafostanica

METALSINT a.s. Dolný Kubín:

 • premiestnenie pece CREMER elektroinštalácia
 • dodávka a montáž VN – trafa, trafostanica 22/0,4 kV
 • rekonštrukcia haly M2 – umelé osvetlenie, vnútorné silnoprúdové rozvody

TRIBOMETAL a.s. Dolný Kubín:

 • oprava vysokonapäťových meničov

SIEMENS s r.o. Bratislava:

 • SWEDWOOD – Malacky, prevádzkový rozvod silnoprúdu
 • demontáž a montáž transformátorov – ČOV Hrboltová

AJA s r.o. Trenčín:

 • prepojenie káblov z rozvodne VN do rozvádzača RH 9

ETES – ELEKTRIK s r.o. Bratislava:

 • VW SLOVAKIA Bratislava – montážne práce

ELKA a.s. Kremnické Bane:

 • oprava elektroinštalácie linky na práškové nanášanie farieb

ASSIDOMAN Štúrovo:

 • zberový papier – prevádzkový rozvod silnoprúdu

BEKAERT Sládkovičovo:

 • výroba rozvádzačov

CAMPUS Námestovo:

 • prevádzkový rozvod silnoprúdu
 • G11 technológia

KAPPA Štúrovo:

 • rekonštrukcia osvetlenia haly – úprava obalov

SeVaK a.s. Žilina:

 • rekonštrukcia ČOV Liptovský Mikuláš

 


Comments are closed.