References 1998 – 2000

References 1998 – 2000

N e u s i e d l e r SCP a.s (SCP a.s. Ružomberok)

 • napájacie rozvody silnoprúdu, rekonštrukcia jestvujúcej trafostanice, úprava svetelnej inštalácie v skladoch
 • oprava rozvodne – odparka, oprava elektrickej inštalácie v prečerpávačke, rekonštrukcia ihličnatej linky, úprava a montáž výkonných ističov IZM 32D
 • vonkajšie silnoprúdové rozvody
 • rozšírenie nebieleného triedenia Vláknitá linka
 • oprava osvetlenia odparky: umelé osvetlenie, vnútorné silnoprúdové rozvody
 • zvýšenie výroby na PS 7: napojenie elektro., skladovanie, egalizácia a rozvlákňovanie odpadu, oprava rozvodu, merania a regulácie
 • zálohové napojenie jednosmerného zdroja v trafostanici T 10

GRENSTAV Ružomberok:

 • umelé osvetlenie, vnútorné silnoprúdove rozvody, bleskozvod

ABB Elektro Bratislava:

 • zvýšenie výroby PS 7 pre SCP Ružomberok
 • elektročasť odkôrňovací bubon SCP
 • modernizácia odparky a RK SCP Ružomberok
 • rekonštrukcia duchárne – motorická inštalácia pre SČOV Ružomberok

LUDOPRINT Trenčianske Teplice:

 • generálna oprava PS – 1 Ludiprint

ELBA Kremnica:

 • lakovňa v hale bránových systémov PRS

SIBASTAV Považská Bystrica:

 • elektroinštalácia pre objekt SO laboratória, kancelárie pre SCP Ružomberok

AJA Dolný Kubín:

 • oprava elektrozariadení

METALSINT a.s. Dolný Kubín:

 • rekonštrukcia elektrického napojenia objektu M2,vonkajšie silnoprúdové rozvody VN�22 kV, trafostanica

SK PACKAGING Ružomberok:

 • osadenie dutinkového stroja

LKL Slovensko Ružomberok:

 • umelé osvetlenie, vnútorné silnoprúdové rozvody pre SCP Ružomberok
 • Malá parná jednotka Slávšovce

 


Comments are closed.