References 1996 – 1998

References 1996 – 1998

N e u s i e d l e r SCP a.s. (SCP a.s. Ružomberok):

 • rekonštrukcia PS 1 Suprabal
 • úprava elektroinštalácie vlastnej spotreby na Dolnej energetike
 • elektroinštalácie v skladoch MTZ
 • rozvodňa 400 v AC.
 • frekvenčný menič pre miešanie Ca CO3, vonkajšie silnoprúdové rozvody, vyhrievanie
 • položka energomostu
 • rekonštrukcia PS 1 Suprabal a PRS a ASRTP
 • rozvodňa 6 kV
 • oprava rozvodne – Bieliareň
 • oprava svetelnej inštalácie
 • prevádzkový rozvod silnoprúdu Sólo
 • vybavenie elektrickej rozvodne, trafostanice

RUDEA Ružomberok:

 • supermarket časť Elektro Ružomberok

TRIGE Liptovský Mikuláš:

 • PS 603 dehydratácia kalu ČOV Cukrovar Trenčianska Teplá
 • modernizácia neutralizačnej stanice Chirana Stará Turá

Maytex Liptovský Mikuláš:

 • úprava trafostanice – prívodné pole rozvádzača transformátora T 22 – Maytex

OFZ Istebné:

 • oprava VN kábla OFZ Široká
 • rekonštrukcia 22 kV rozvodne Istebné

LOSS Ružomberok:

 • elektroinštalácia PS športovej haly

 


Comments are closed.