References 1994 – 1996

References 1994 – 1996

N e u s i e d l e r SCP a.s. (SCP a.s. Ružomberok):

 • oprava a elektroinštalácia v hale VVV
 • rozvodňa NN PS 8
 • vytesňovacie varenie Várňa
 • systém riadenia kvality PS 7 – RPS
 • oprava bleskozvodu
 • výmetová linka PS 7
 • elektroinštalácie PS 1 Suprabal, výpočtové stredisko, nákladná vrátnica, vestná váha, škrobová linka, dúchadlo

Kovohuty Dolný Kubín:

 • prípojnicový rozvod a PRS

Mincovňa Kremnica:

 • riadený pohon čerpadla horúcej vody

SKI Jasná Demänovská Dolina:

 • technológia trafostanica stavby
 • zasneženie lyžiarskych svahov SKI Jasná

Maytex Liptovský Mikuláš:

 • úprava a oprava trafostanice

INTREL Liptovský Mikuláš:

 • modernizácia NS ŠM Kremnica
 • elektroinštalácia – Galvanizovňa Rožňava
 • neutralizačná stanica Vojany
 • rekonštrukcia a modernizácia NS ŽOS Zvolen

MARTAP Martin:

 • rekonštrukcia rozvodne VN 22kV, prípojka VN 22kV

Cestné stavby Liptovský Mikuláš:

 • rekonštrukcia cesty 2.tr./584 Huty – Matiašovce kábelové vedenie VN, trafostanica, demontáž trafostanice a vzdušného vedenia

ELBA Kremnica:

 • neutralizačná stanica RPS Kremnica

SLOVRYB Žilina:

 • elektroinštalačné práce prevádzka Podsuchá

PHB Dolný Kubín:

 • výmena NN kábelových rozvodov

TAS Dolný Kubín:

 • elektroinštalačné práce

SSE Žilina:

 • prekládka, ovládanie a signalizácia káblov TP Martin

Tribometal Dolný Kubín:

 • káblová prípojka NN

OFZ Istebné:

 • oprava káblu NN do mechanických dielní a kotolne
 • výmena 22 kV VN káblov, oprava osvetlenia
 • oprava 6 kV rozvodne

SOLWAPS Ružomberok:

 • rekonštrukcia a rozšírenie pracoviska Rezalit-Zvolen, preložka jestvujúcich káblov NN, umelé osvetlenie a rozvody

BZVIL Ružomberok:

 • vonkajší prívod elektrickej energie v budove Tatranu

RUSTRO Ružomberok:

 • výroba DKZM, PRS

 


Comments are closed.