Browsed by
Autor: admin

References 2006

References 2006

METALTOOL Slovakia s.r.o., Dolný Kubín K & H KINETIC a.s., Slovenská Ľubča – ČOV Žilina HAKO s.r.o., Liptovský Mikuláš – Vonkajšie osvetlenie PROCAR Mondi Business Paper SCP a.s., Ružomberok – Meranie VN a elektromontážne práce BEKAERT SLOVAKIA s.r.o., Sládkovičovo Barák Elektromontáže, Ružomberok STAMART s.r.o., Martin – Meander Ski Park Oravice FONTÁNA a.s., Dolný Kubín – AB – elektroinštalácia a prípojka NN Moeller Electric s.r.o., Bratislava – Montáž a dodávka rozvádzača RH1 J.P.V.K.SROS spol.s.r.o., Dolný Kubín BEZ ELBAT Ltd., Bratislava OFZ…

Read More Read More

References 2005

References 2005

Bekaert Sládkovičovo MEĽO Stanislav, Pribiš – Umelé osvetlenie a silnoprúdové rozvody KaH KINETIC a.s., Slovenská Ľubča – ČOV Banská Bystrica Slovenská paroplynová spol., a.s. Ružomberok – Oprava ochranného krytu kábla VVN el. Linky TS – GEOTHERM s.r.o., Dolný Kubín – Meander Park Oravice MEANDER PARK, Dolný Kubín – Meander Park Oravice STAMART s.r.o., Martin – Meander Park Oravice Mondi Business Paper SCP, Ružomberok SMREČINA HOLDING, Banská Bystrica – Modernizácia stroja na výrobu DVD dosiek OMOSS spol. s.r.o., Trstená – Výroba…

Read More Read More

References 2002 – 2004

References 2002 – 2004

N e u s i e d l e r SCP a.s. (SCP a.s. Ružomberok): úprava vetrania haly na PS 7 – dodávka a montáž protipožiarnej signalizácie oprava ochranného krytu kábla VVN linky oprava ističov NN v PDC 2-8 ohrev oleja PS 18 – výroba rozvádzačov rozšírenie skladu materských kotúčov PS 16 / PS 17 výmena dúchadiel na ČOV oprava ochranného krytu kábla VVN – 2 výroba rozvádzačov obalové materiály pre NAG skupinu oprava osvetlenia spojovacej chodby – regeneračný kotol…

Read More Read More

References 2000 – 2002

References 2000 – 2002

N e u s i e d l e r SCP a.s (SCP a.s. Ružomberok): oprava elektroinštalácie sekačky BIOMATIC oprava núdzového osvetlenia Drevosklad linka na kationický škrob PS 8 premiestnenie a oprava valčekových dopravníkov za baličkou LAMB, premiestnenie baličky LAMB oprava trafostanice výmenou transformátora, dodávka trafa oprava čerpadla veľkého okruhu oprava kotolne – závod Sólo linka na slabú hmotu – Sólo tlaková nádrž na čierny luh – umelé osvetlenie bieliace veže – D0 a D1 oprava kotolne – NN rozvodňa…

Read More Read More

References 1998 – 2000

References 1998 – 2000

N e u s i e d l e r SCP a.s (SCP a.s. Ružomberok) napájacie rozvody silnoprúdu, rekonštrukcia jestvujúcej trafostanice, úprava svetelnej inštalácie v skladoch oprava rozvodne – odparka, oprava elektrickej inštalácie v prečerpávačke, rekonštrukcia ihličnatej linky, úprava a montáž výkonných ističov IZM 32D vonkajšie silnoprúdové rozvody rozšírenie nebieleného triedenia Vláknitá linka oprava osvetlenia odparky: umelé osvetlenie, vnútorné silnoprúdové rozvody zvýšenie výroby na PS 7: napojenie elektro., skladovanie, egalizácia a rozvlákňovanie odpadu, oprava rozvodu, merania a regulácie zálohové napojenie…

Read More Read More

References 1994 – 1996

References 1994 – 1996

N e u s i e d l e r SCP a.s. (SCP a.s. Ružomberok): oprava a elektroinštalácia v hale VVV rozvodňa NN PS 8 vytesňovacie varenie Várňa systém riadenia kvality PS 7 – RPS oprava bleskozvodu výmetová linka PS 7 elektroinštalácie PS 1 Suprabal, výpočtové stredisko, nákladná vrátnica, vestná váha, škrobová linka, dúchadlo Kovohuty Dolný Kubín: prípojnicový rozvod a PRS Mincovňa Kremnica: riadený pohon čerpadla horúcej vody SKI Jasná Demänovská Dolina: technológia trafostanica stavby zasneženie lyžiarskych svahov SKI Jasná…

Read More Read More

References 1996 – 1998

References 1996 – 1998

N e u s i e d l e r SCP a.s. (SCP a.s. Ružomberok): rekonštrukcia PS 1 Suprabal úprava elektroinštalácie vlastnej spotreby na Dolnej energetike elektroinštalácie v skladoch MTZ rozvodňa 400 v AC. frekvenčný menič pre miešanie Ca CO3, vonkajšie silnoprúdové rozvody, vyhrievanie položka energomostu rekonštrukcia PS 1 Suprabal a PRS a ASRTP rozvodňa 6 kV oprava rozvodne – Bieliareň oprava svetelnej inštalácie prevádzkový rozvod silnoprúdu Sólo vybavenie elektrickej rozvodne, trafostanice RUDEA Ružomberok: supermarket časť Elektro Ružomberok TRIGE Liptovský…

Read More Read More